Kinesiologi

Kontaktoplysninger:

margit@lundoe.com
Tlf. 25 36 79 11


Copyright © All Rights Reserved


Find mig:

Multihuset / svømmehallen
Kr. Østergårdsvej 4,

9530 Støvring.

Se kort

Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode, der sætter det enkelte menneske med dets krop, følelser, tanker og vaner i centrum.


Kinesiologi betyder ”læren om bevægelse”. Metoden bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden blev udviklet af amerikanske kiropraktorer i 1960´erne.


Kinesiologi kan bruges til:

  • Genskabe balance i krop, psyke og sjæl
  • Arbejde med et bestemt mål – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, arbejdsmæssigt eller andet
  • Overvinde magtesløshed, sorg, negative tanker og styrke livsmodet
  • Lære dig at lytte til, hvad kroppen fortæller
  • Genvinde eller bevare sundhed
  • Komme til kræfter og styrke kroppens selvhelbredende evner

Kinesiologiens grundlæggende metode er muskeltestning.
Ved hjælp af muskeltesten afdækker kinesiologen tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne.

Testen foregår ved at lægge et let tryk på klientens arm eller ben i en bestemt position, samtidig med, at kinesiologen spørger ind til den tilstand klienten ønsker at arbejde med.


Ved afhjælpning af fobier, tvangshandlinger, sukkertrang, overspisning o. lign. anvendes
TFT (tankefeltterapi) sammen med kinesiologien.


KINESIOLOGI